js333金沙线路真人平台

所以js333金沙线路真人平台在网上开业后发展也很稳定,js333金沙线路真人平台成为专业的体育形象招牌,js333金沙线路真人平台为互联网用户提供的在线交易和支付的整合服务,欢迎来到这里有多种线上娱乐游戏。

——清代·陈忠平《中元夜读有鸟蜷窗因成一绝》

阙题

清代:陈忠平

陈钟祥字息凡,号趣园,贵州贵筑人,道光十一年举人,历官沧州知府,赵州知府,著有《依隐斋诗抄》十二卷。

陈忠平

红楼研究近乎玄,彷佛雪芹成大仙。鸿爪蛛丝强附会,杯弓蛇影苦征铨。象牙塔里搜无限,牛角尖端钻欲穿。酒后茶余姑妄听,神吹价值我茫然。——近现代·陈振家《读红学研究中无聊之考证有感》

读红学研究中无聊之考证有感

久处深林肌骨清,攀山下地似猱轻。躬耕免乞田文饭,闲啸能生靖节情。隔断尘嚣归本性,破除欲障见空明。菜根嚼得真滋味,镇日无忧心自平。——近现代·陈振家《偶悟成咏》

偶悟成咏

露湿林稠萦积云,重峦深处有山村。树皮藤叶蔽风雨,石灶勾刀伴晓昏。稻种山巅收火米,蕨生涧畔采蔬飧。问渠当世国中事,如堕幽深未得门。——近现代·陈振家《苗家》

苗家

近现代:陈振家

露湿林稠萦积云,重峦深处有山村。树皮藤叶蔽风雨,石灶勾刀伴晓昏。

稻种山巅收火米,蕨生涧畔采蔬飧。问渠当世国中事,如堕幽深未得门。

1

露湿林稠萦积云,重峦深处有山村。树皮藤叶蔽风雨,石灶勾刀伴晓昏。稻种山巅收火米,蕨生涧畔采蔬飧。问渠当世国中事,如堕幽深未得门。——近现代·陈振家《苗家》

中元夜读有鸟蜷窗因成一绝

清代:陈忠平

陈钟祥字息凡,号趣园,贵州贵筑人,道光十一年举人,历官沧州知府,赵州知府,著有《依隐斋诗抄》十二卷。

陈忠平

矢从炎国服岩耕,荒寂渐生怀古情。重叠峰峦千霭绕,浅深林树百禽鸣。涧清流丽层崖静,天淡云闲磊块平。料理园蔬斜照里,此中风味近渊明。——近现代·陈振家《山栖放吟 其二》

山栖放吟 其二

千重峰壑不愁予,造化经营自有书。层壁留空巢野鸟,纤萝织屋寓山猪。雨收泉窍归沧海,云寄林峦贮翠虚。治及无为诚善法,不须加减与乘除。——近现代·陈振家《审山二首 其一》

审山二首 其一

占据山林作大王,茹毛饮血免商量。口无才藻唯咆吼,身借锦纹充典章。屁股从来摸不得,爪牙何往恣曾妨。李逵一怒焉饶纵,利斧如风教尔尝。——近现代·陈振家《奉和曾圣任先生咏物诗三首 其一 虎》

奉和曾圣任先生咏物诗三首 其一 虎

近现代:陈振家

占据山林作大王,茹毛饮血免商量。口无才藻唯咆吼,身借锦纹充典章。

屁股从来摸不得,爪牙何往恣曾妨。李逵一怒焉饶纵,利斧如风教尔尝。

1

js333金沙线路真人平台,一叶裹霜心,西风吹且起。欲之法华外,复堕寒烟里。——清代·陈忠平《一叶》

青帝无方度最难,才抽新碧复摧残。倾天瑞雪偏妨日,作雨春风不了寒。欲命九原沾沃溉,苟将一色弄斑斓。高端又是喧雷过,挂眼黑云剸未剸。——清代·陈忠平《阙题》

苗家

近现代:陈振家

丽日柔风茵席铺,踏青相约到西湖。娇禽弄舌迓宾客,痴蝶缠身识旧吾。临水坐观鱼啧啧,闻香还顾蕙娱娱。花前醉卧因敲韵,吩咐春风不用扶。——近现代·陈振家《春日西湖》

春日西湖

亡羊失马怅何由,身逐浮萍泛水流。倘是苍冥存运命,便无拘束向歌讴。卞和识玉刖双足,关羽知兵丧一头。猎得山鸡和笋煮,此时真欲笑曹刘。——近现代·陈振家《得山鸡有兴》

得山鸡有兴

自筑嵯峨学有巢,破衫终日怨藤梢。持罘守兔窥林隙,探手抓鱼掏石凹。炮薯时生牛粪火,熏蜂借用豕窝茅。乡民笑我文而野,编个山歌自解嘲。——近现代·陈振家《日作有咏》

日作有咏

近现代:陈振家

自筑嵯峨学有巢,破衫终日怨藤梢。持罘守兔窥林隙,探手抓鱼掏石凹。

炮薯时生牛粪火,熏蜂借用豕窝茅。乡民笑我文而野,编个山歌自解嘲。

1

夜色清凉水不如,云移素影月徐徐。依稀有鸟蜷窗外,疑是先人诲读书。——清代·陈忠平《中元夜读有鸟蜷窗因成一绝》

一叶

清代:陈忠平

陈钟祥字息凡,号趣园,贵州贵筑人,道光十一年举人,历官沧州知府,赵州知府,著有《依隐斋诗抄》十二卷。

陈忠平

为木偏生最北枝,阳光鲜照也垂垂。心中不竞饶山压,圈里无羊任路歧。一个破庐安笠屐,半张皱纸写诗词。头颅虽好凭谁问,自勉自珍还自怡。——近现代·陈振家《偶遣》

偶遣

峻峰高共鸟飞齐,浓翠翻波人自迷。长壑幽深云霭霭,短岗静寂草萋萋。久无诳语吹尘耳,何必忧时叹凤兮。终日采樵还放牧,青山啸遍下清溪。——近现代·陈振家《晏坐信笔二首 其二》

晏坐信笔二首 其二

草木无言语,逢时花自开。只邀蜂蝶至,不请咏家来。赞也奚曾喜,讥之未见哀。媸妍出天分,君子莫相猜。——近现代·陈振家《草木》

草木

近现代:陈振家

草木无言语,逢时花自开。只邀蜂蝶至,不请咏家来。

赞也奚曾喜,讥之未见哀。媸妍出天分,君子莫相猜。

1

本文由js333金沙线路真人平台发布于诗词歌赋,转载请注明出处:——清代·陈忠平《中元夜读有鸟蜷窗因成一绝》